T.W.V. - WELKOM!
  Samen staan we sterk! - Zuiderkruisweg 11 - 5015 TB - TILBURG

Een bruisende vereniging die door de vele vrijwilligers de prijzen laag houdt. 
De vereniging en de leden.

 • 140 Leden
 • Een Bestuur (5 leden)
 • Diverse commissies waaronder:
 • Havencommissie
 • Kantinecommissie
 • Activiteitencommissie
 • Intake-commissie
 • 2x Per jaar een Algemene Vergadering waarin door alle leden gezamenlijk besluiten worden genomen en plannen en ideeën worden besproken
 • Alle afspraken en regels vastgelegd in Statuten en een Huishoudelijk reglement
 • Interne en externe communicatie via een clubblad (de Stuurman) en een Website
 • Kosten en tarieven zo laag mogelijk door inzet van vrijwilligers en een werkverplichting
 • Kennisuitwisseling en diverse evenementen/activiteiten/cursussen in een eigen kantine
Geschiedenis van de TWV
 
Het begon allemaal in de winter van 1984-1985. Er lagen en aantal schepen bij de toenmalige jachthaven in de Zwaaikom; die jachthaven wilde gaan stoppen. Door een aantal mensen werden de koppen bij elkaar gestoken om een vereniging op te richten. Er werd een werkgroep samengesteld die ging onderhandelen met de gemeente over de huur van het terrein (Hendrik Zwaardecroonstraat 5a – Tilburg).
Alles kwam in kannen en kruiken en de vereniging kon opgericht worden.
Na enige tijd groeide de TWV uit haar jasje en moest op professionele wijze uitgebreid gaan worden. De techneuten staken wederom de koppen bij elkaar en er werd een nieuwe opzet gemaakt. Er moesten o.a. een tractor met een craddlewagen en een afspuitplaats  komen om de schepen te verplaatsen en af te spuiten. Na veel praten en sleutelen kwamen die er ook! Ook moest er een nieuwe kantine gebouwd worden omdat men van plan was passanten te gaan  ontvangen. Na 3 maanden was de werf  en haven klaar en voorzien van alles wat een watersporter zich zou kunnen wensen.
De TWV had  daar op de hoek van het Wilhelminakanaal en het Piuskanaal gedurende ca 15 jaar een fantastische plek; het aantal leden groeide gestaag en ook de grond en de faciliteiten werden behoorlijk uitgebreid. Echter omdat de gemeente andere plannen had met deze locatie moesten wij daar tot onze grote spijt wijken en zijn we verhuisd naar onze huidige locatie aan  de Zuiderkruisweg.
Uiteindelijk is dit ook  een mooie plek geworden maar jammer genoeg kunnen we hier ook niet definitief blijven.
De toekomst van de TWV
 
Nu bereidt de vereniging zich voor op een verhuizing naar de Albionstraat naast de daar geplande zwaaikom; het betreft het “droge” gedeelte van onze havenvoorzieningen; o.a. de mogelijkheid van het stallen van de schepen op de wal en het uitvoeren van allerlei onderhoudswerkzaamheden.
De TWV is momenteel in overleg met o.a. Rijkswaterstaat en de Gemeente om voor het “natte” gedeelte van de havenvoorzieningen gebruik te kunnen maken van het water dat vrijkomt  als de oude Sluis III is vervangen door een nieuwe sluis ten noorden daarvan; dit zal in begin 2016 zijn gerealiseerd.
Wat is begonnen als een initiatief van een klein aantal Tilburgse Watersportliefhebbers is uitgegroeid tot een heuse watersportvereniging. Daarvoor is een goede structuur en organisatie noodzakelijk; deze wordt middels een aantal commisies gerealiseerd die elk verantwoordelijk zijn voor een bepaald onderdeel van de vereniging. Zo heeft ieder zijn eigen verantwoordelijkheid en wordt het werk verdeeld onder alle leden; ieder lid kan op deze wijze zijn steentje bijdragen.
Onze doelstelling is om uit te groeien naar een grote, goedgeorganiseerde watersportvereniging in de Tilburgse regio; met goede accomodaties en faciliteiten en diverse mogelijkheden voor uitwisseling van kennis over de watersport.
Een vereniging waarmee de watersport door iedereen in Tilburg en omstreken optimaal kan worden beleefd.

De TWV biedt o.a.:

 • 90 Plaatsen op de wal en 30 plaatsen in het water
 • Hijscapaciteit tot 15 ton
 • Permanente bewaking en beveiliging
 • 24 Uur een havenmeester aanwezig
 • Faciliteiten voor onderhoud en reparatie
 • Afspuiten met hoge druk
 • 16 Ampère stroom op de wal en aan het water
 • Gezellige kantine en terras aan het water
 • Jaarlijks diverse watersportcursussen
 • Veel kennis bij leden over onderhoudszaken, vaarroutes en vaargebieden.
Website Builder
mogelijk gemaakt
door Vistaprint