Tilburgse Watersportvereniging - WELKOM!
Bedrijfsnaam - Boodschap

Een bruisende vereniging die door de vele vrijwilligers de prijzen laag houdt. 
De vereniging en de leden.

 • 140 Leden
 • Een Bestuur
 • Diverse commissies waaronder:
 • Havencommissie
 • Kantinecommissie
 • Activiteitencommissie
 • Intake-commissie
 • 2x Per jaar een Algemene Vergadering waarin door alle leden gezamenlijk besluiten worden genomen en plannen en ideeën worden besproken
 • Alle afspraken en regels vastgelegd in Statuten en een Huishoudelijk reglement
 • Interne en externe communicatie via een digitale Nieuwsbrief en een Website
 • Kosten en tarieven zo laag mogelijk door inzet van vrijwilligers en een werkverplichting
 • Kennisuitwisseling en diverse evenementen/activiteiten/cursussen in een eigen kantine
Geschiedenis van de TWV
 
Het begon allemaal in de winter van 1984-1985. Er lagen en aantal schepen bij de toenmalige jachthaven in de Zwaaikom; die jachthaven wilde gaan stoppen. Door een aantal mensen werden de koppen bij elkaar gestoken om een vereniging op te richten. Er werd een werkgroep samengesteld die ging onderhandelen met de gemeente over de huur van het terrein (Hendrik Zwaardecroonstraat 5a – Tilburg).
Alles kwam in kannen en kruiken en de vereniging kon opgericht worden.
Na enige tijd groeide de TWV uit haar jasje en moest op professionele wijze uitgebreid gaan worden. De techneuten staken wederom de koppen bij elkaar en er werd een nieuwe opzet gemaakt. Er moesten o.a. een tractor met een craddlewagen en een afspuitplaats  komen om de schepen te verplaatsen en af te spuiten. 

 
Na veel praten en sleutelen kwamen die er ook! Ook moest er een nieuwe kantine gebouwd worden omdat men van plan was passanten te gaan  ontvangen. Na 3 maanden was de werf  en haven klaar en voorzien van alles wat een watersporter zich zou kunnen wensen.

De TWV had  daar op de hoek van het Wilhelminakanaal en het Piuskanaal gedurende ca 15 jaar een fantastische plek; het aantal leden groeide gestaag en ook het grondgebied en de faciliteiten werden behoorlijk uitgebreid. Echter omdat de gemeente andere plannen had met deze locatie moesten wij daar tot onze grote spijt wijken en zijn we verhuisd naar onze volgende locatie aan  de Zuiderkruisweg.Uiteindelijk bleek dit ook  een mooie plek maar jammer genoeg konden we hier ook niet definitief blijven. Er is hard gewerkt aan het verkrijgen van een definitieve goede locatie waarbij veelvuldig en langdurig overleg met de gemeente en RWS noodzakelijk bleek. Maar nu zitten we er dan ook: de nieuwe locatie aan de Albionstraat vlak bij Sluis III.

We zouden u graag willen uitnodigen om een kijkje te komen nemen op onze nieuwe locatie: Albionstraat 45. 5047 SJ  Tilburg.

Tot ziens op onze nieuwe haven!
De TWV biedt o.a.:

 • 90 Plaatsen op de wal en 30 plaatsen in het water
 • Hijscapaciteit tot 15 ton
 • Permanente bewaking en beveiliging
 • 24 Uur een havenmeester aanwezig
 • Faciliteiten voor onderhoud en reparatie
 • Afspuiten met hoge druk
 • 16 Ampère stroom op de wal en aan het water
 • Gezellige kantine en terras aan het water
 • Jaarlijks diverse watersportcursussen
 • Veel kennis bij leden over onderhoudszaken, vaarroutes en vaargebieden.
Website Builder
mogelijk gemaakt
door Vistaprint